מספר אבוגדרו (NA) הוא מספר חלקיקים (אטומים, מוליקולות) אשר נמצאים במול (יחידה למדידת כמות חומר) של חומר נתון. ערכו של מספר אבוגדרו הוא

כ- 6.022×1023. מול של חומר מכיל מספר אבוגדרו של חלקיקים.

פורסם ב היסטוריה, טעימות מדע.מתויג .

השאירו תגובה

חובה