פולימר (פולי-הרבה, מר-יחידה) הוא שרשרת ארוכה של יחידות החוזרות על עצמן כמו חלבונים, חומצות גרעין, עמילן ותאית. כל סוגי הפלסטיק מבוססים על פולימרים מלאכותיים. מונומר זו היחידה, אבן הבניין, שיוצרת את הפולימר.

לכל פולימר תכונות פיזיקליות שונות של קשיות, אלסטיות, נקודת רתיחה, התכה ועוד ולכן יש חשיבות לסוג הפולימר בהרכבת רכיב מסוים.

פורסם ב טעימות מדע.

השאירו תגובה

חובה