periodic-tableחוקרים שבדיים מאוניברסיטת לונד הציגו לאחרונה ממצאי ניסוי אשר מעידים על כך שקיים יסוד כימי חדש, בעל מספר אטומי 115 (מספר אטומי זה מספר הפרוטונים בגרעין ובעצם גם מספר האלקטרונים באטום נייטרלי חשמלית).
היסוד החדש שייך לקבוצת היסודות העל-כבדים (כל היסודות מעל הלורנציום, משמע בעלי מספר אטומי של מעל 103). הניסוי אותו עשו השבדים הצליחה לאשר את "טביעת האצבע" של היסוד אשר מבדילה אותו מיסודות אחרים.
ליסוד החדש עדיין אין שם ורק וועדה בינלאומית רשאית לקבוע האם לקבל את היסוד החדש ולהעניק לו שם או לערוך ניסויים נוספים בתחום.

 

קישור לידיעה והסבר על הניסוי

מהם היסודות העל-כבדים?

קישור לידיעה המקורית-אוניברסיטת לונד

פורסם ב כימיה.מתויג , , , .

השאירו תגובה

חובה