השיטה נעזרת בלוויין ועוזרת לתכנן ולנהל מערכות חקלאיות בעזרת מיפוי האקלים העתידני
באזורן.
הלוויין מודד באיזור הספציפי קרינה באורכי גל שונים. אורך הגל של הקרינה מומר לטמפרטורות
ומוזן לתוך מודל אשר סוקר את הטמפרטורה כפונקציה של תנאי אקלים קיצוניים, לפי נתונים
שנסקרו בעשר השנים האחרונות בהקשר לשני המשתנים הללו.
החידוש בשיטה הוא שהיא עושה את המיפוי לאזורים קטנים (1 קמ”ר) ואז, בעזרת
הזיהוי המוקדם אפשר לתכנן את השתילה, ההדברה והקטיף של חלקת הקרקע לשנים
הבאות.

קישור לידיעה