file000288943151פרקינסון היא מחלה שבה נוצר חוסר במוליך העצבי דופמין על רקע התנוונות קבוצת תאי החומר השחור במוח.
עד היום הדרך לאבחן פרקינסון היתה על סמך תסמיניו של החולה או על ידי בדיקת Spect (בדיקה שעושה שימוש בחומרים רדיואקטיביים לדימות המוח), אך לאחרונה מחקר חדש המשותף לאוניברסיטת חיפה ולבית חולים רמב"ם, בראשותם של פרופ' שרה רוזנבלום וד"ר אילנה שלזינגר, מצא שניתן לאבחן פרקינסון גם על-ידי כתיבה.
חולי הפרקינסון מדווחים שהם חשו קודם כל בדעיכה ביכולות הקוגניטיביות שלהם לפני הדעיכה ביכולות המוטוריות שלהם ובמחקר הספציפי הזה, בו נעשה שימוש בלוח אלקטרוני וכלי כתיבה בעל עט עם חיישנים, ניסו החוקרות להראות הבדלים מובהקים באופן וצורת הכתיבה אצל חולי פרקינסון יחסית לאנשים בריאים.
ממצאי המחקר הראו שחולי פרקינסון, ביחס לקבוצת ביקורת בריאה, כתבו באותיות קטנות יותר, הפעילו פחות לחץ על משטח הכתיבה ובעיקר השהו את העט יותר זמן באוויר במהלך הכתיבה (מה שמעיד על ירידה ביכולת הקוגניטיבית כיוון שבזמן זה המוח מתכנן את הפעולה הבאה)
מחקר זה בעצם מאפשר אמצעי איבחון נוסף לחולי פרקינסון עוד טרם פריצת הסימפטומים הגופניים אצלם ויכול כך להוריד את העומס על המערכת הרפואית בעזרת איבחון על-ידי אדם שאינו רופא.

מבוסס על ידיעתו של אילן יבלברג, עיתון גלילאו מ"ס 182, ע"מ 44-45.

 

קישור לידיעה-אוניברסיטת חיפה

מהו פרקינסון ומחקרים אחרונים בתחום-פורטל MRI והדימות המוחי

מחקר שנעשה באוניברסיטת חיפה הגיע למסקנה שכתיבה של בני נוער בעלי בעיות רגשיות-חברתיות, עוזרת להם להתמודד עם אותן בעיות ומשפרת את הערכתם העצמית אף יותר מכתיבה פרטית לעיניהם בלבד.
מחקרים קודמים הוכיחו את יעילות כתיבת היומן האישי בחיזוק הדימוי העצמי כשהמחקר הנוכחי בדק האם יש השפעה של נושא הכתיבה, של כתיבה פומבית או אישית ושל נתינת אפשרות לתגובות אחרים.
התברר שבני נוער שכתבו בבלוג פומבי, כתבו על הקושי הרגשי-חברתי שלהם ואפשרו תגובות על מה שכתבו, הראו שיפור רב יותר בתחושתם, דימויים העצמי ומצבם החברתי, מבני נוער שכתבו לעצמם דברים כלליים ולא איפשרו תגובות.
הסיבה לכך, לדעת החוקרים, היא שכתיבת בלוג אישי מאפשרת אוורור רגשות, אירגון מחשבתי וממקמת את הנער בתוך מערכת שוויונית בעלת משוב, תמיכה והצעת עזרה.

קישור לידיעה