מחקרים קודמים הראו שפעילות גופנית ועיסוק בפעילות קוגנטיבית ברמה גבוהה לאורך החיים עוזרים לדחות התפתחות שיטיון (כדוגמת מחלת אלצהיימר).
מחקר מקיף בדק האם נגינה על כלי נגינה יכולה לתרום לדחייה ונמצא שאפשר להצביע על קשר ישיר בין מספר שנות הנגינה על כלי נגינה לבין יכולות קוגניטיביות בגיל המבוגר.
למרות זאת, קיימות במחקר מספר בעיות מתולוגיות שמעמידות בספק את המסקנה ומצריכות מחקרים נוספים בתחום.

קישור לידיעה

מהו שיטיון (דמנציה)?