file000252322528מכשיר ה-fMRI הוא מכשיר, אשר מגלה אילו איזורים במוח מופעלים כאשר האדם מבצע פעולות או חושב על דברים מסוימים, על-ידי איתור כמות הדם המוזרמת אליהם. כאשר האדם חושב על הזזת רגליו, גם אם הוא לא מזיז אותם, מוזרם יותר דם אל האיזור במוח אשר אחראי על הזזת הרגליים.
את הרעיון הזה ניצל ד"ר דורון פרידמן, ראש המעבדה לחקר הווירטואליות במרכז הבינתחומי בהרצליה, בשיתוף פרופ' רפאל מלאך ממכון וייצמן.
בניסוי שעשו, שכב סטודנט בשם אורי כהן במכשיר ה- fMRI והצליח להזיז רובוט בצרפת בעזרת חשיבה בלבד על פעולות שברצונו לעשות. המידע זרם דרך לווין מתוך מכשיר ה-fMRI אל מעבדת הרובוט בצרפת.
הרעיון הזה יכול להיות מיושם בתחומים שונים- כמו למשל אדם משותק אשר ירצה להניע את גפיו בעזרת תותבות או גיימרים שירצו לשחק בעזרת כוח המחשבה בלבד.
הבעיה היא שעדיין לא כל אחד יכול להצליח לעשות זאת מאחר שיש צורך בריכוז עצום בפעולות שרוצים לעשות וביכולות המוח הספציפי להפעיל ביעילות את אותם האיזורים, אך הניסוי בהחלט פותח פתח ליישומים עתידניים בתחום.

 

קישור לידיעה-themarker

איך לקרוא מחשבות בעזרת ה-fMRI?

חברת IBM פרסמה חמש תחזיות טכנולוגיות אשר לדעתה יתרחשו בחמשת השנים הבאות:

1. אספקת האנרגיה בבתים תעשה בעזרת ייצור אנרגיה באופן עצמאי על-ידי רתימת האנרגיה הקינטית הנוצרת למשל בהליכה, ריצה, החום הנפלט מהמחשב והמים הזורמים בצנרת הבית.
2. שיפור באבטחת מידע וזיהוי, למשל בעזרת רשתית העין, סריקת מבנה הפנים, זיהוי קול ועוד, מה שיגרום לסיסמאות להיות מיותרות.
3. קריאת מחשבות בעזרת טכנולוגיות אשר יקשרו בין המוח האנושי לבין מחשבים, סמרטפונים וכדומה. מחשבות, המתורגמות במוח לפעילות חשמלית, יזוהו על-ידי חיישנים חכמים בתוך קסדות וכך פעולות יוכלו להתבצע בעזרת המחשבה בלבד. הדבר יעזור גם לשימושים רפואיים רבים.
4. ההיעלמות הפער הדיגיטלי בין מקומות שונים בעולם בעזרת פרויקטים חובקי עולם, מה שישנה את עולם המחשבים, הכלכלה והמסחר בעולם.
5. שליחת דואר ואינפורמציה מדויקים המתאימים לצרכי משתמש הקצה, כך שדואר זבל לא יתקיים כלל וכל אינפורמציה תתאים למטרות המשתמש.

קישור לידיעה