באס לנסדרופ, יזם הולנדי, מנסה להוביל יוזמה שבה יישלחו ארבעה בני אדם אל המאדים עד לשנת 2023.
חייהם של האנשים, בניית מתחם המגורים וכדומה תלווה בתיעוד ובמצלמות ואלו יממנו את המבצע שיכול להגיע לעלות של 6 מיליארדי דולרים ויותר.
השלב הראשון הינו בניית מערכת טכנית מתאימה והתגברות על בעיות רבות, כגון היכולת לספק חמצן, אנרגיה, מים ואוכל לזמן רב לאותם אנשים.
תהליך הגיוס, שיחל השנה, יאתר 40 אנשים אשר ישתתפו במחנה אימונים שימשך עשור שלם ובסופו יוותרו ארבעה בלבד אשר יטוסו אל המאדים לשארית חייהם.

קישור לידיעה- universetoday

קישור לאתר המידע והרישום