הספינטרוניקה מוגדרת כמדע אשר משתמש לא רק במטען האלקטרון אלא גם במגנטיות שלו- הספין. ההתבססות על שדות מגנטיים של האלקטרונים אפשרה לייצר קורא דיסקים ולהגדיל את הקיבולת שלהם פי אלף ויותר.בהמשך נוצרו זכרונות מגנטיים שנקראים M-RAM האמורים להחליף את ה-RAM.
השילוב של הספינטרוניקה עם הננוטכנולוגיה יביא לייצור של מחשבים קוונטים אשר ימשיכו ואף יפרצו את גבולות חוק מור (האומר שעוצמתם של מעבדים מוכפלת כל שנה וחצי).

קישור לידיעה- אתר הידען

הרצאה על הספינטרוניקה- youtube