חנקן הוא תרכובת חשובה לצמחים ורבים מהצמחים מצליחים להשיגו בעזרת חיידקים קושרי חנקן בתוך הקרקע. הצמחים הטורפים מצליחים להשיג חנקן בעזרת לכידת בעלי חיים ועיכולם, אך התברר שגם צמחים רגילים מסוגלים להפיק חנקן מחרקים וזאת בעזרת פטריות (בעיקר פטריות מהסוג Metarhizium).
מחקר קנדי בראשות סקוט ביהי (Behie) גילה שצמחי שעועית ודוחן מקיימים סימביוזה עם פטריה כזו שחיסלה זחלים של עש וכך הם מצליחים להשיג את החנקן בזחלים. הפטרייה מקבלת בתמורה תרכובות פחמן הנחוצות לה.
ה”סידור” הזה מאפשר לצמח לטרוף חרקים בלי להשקיע אנרגיה במלכודות למיניהן בדומה לצמחים הטורפים תמורת תשלום סמלי וכך לקבל את החנקן שלו הוא זקוק.

  • מבוסס על כתבתו של נעם לוויתן, עיתון גלילאו מ”ס 168, ע”מ 18.

קישור למאמר- sciencemag

סרטון על צמחים טורפים-youtube

מחקר חדש מאוניברסיטת בן-גוריון מגלה שצמחים מסוגלים לשדר לשכניהם תשדורות לגבי מצבי עקה.
החוקרים חשפו צמחים לעקות שונות כמו חוסר מים או מלח וגילו שגם שכניהם הגיבו תגובה מתאימה למצב עקה (סגירת פיוניות), למרות שלא נחשפו אליו כלל.
הניסוי נעשה כך שכל צמח נשתל כששורש אחד שלו בעציץ אחד ביחד עם שורש שני של שתיל אחר, כשהחשיפה לעקה נעשתה על השורש שאינו בעציץ המשותף. למרות זאת הגיב גם הצמח השני בעציץ המשותף בתגובת עקה.
השתילים שלא נחשפו לעקה, אך הגיבו בתגובת עקה, יצאו מתגובה זו לאחר מספר שעות עד יממה והחוקרים סבורים שמדובר בהכנה או ב”למידה” של הצמח לתגובה במצב של עקה עתידנית.
לפי ממצאים אלו, לא רק שהמצח מסוגל להעביר תשדורות אלא גם ללמוד ולזכור מידע סביבתי.

קישור לידיעה