מדענים מחברת IBM הצליחו ליצור סיבית זיכרון שגודלה רק 12 אטומים, כשכיום התקני האחסון צורכים כמיליון אטומים לאחסון כל סיבית בודדת של נתונים (סיבית אחת של נתונים, ביט, היא הפיסה הבסיסית של המידע שמסוגל המחשב להבין והיא יכולה להיות במצב 1 או 0, משמע יש חשמל או אין חשמל).
על מנת להגיע להישג זה עשתה IBM  שימוש בטכנולוגיה אחרת לחלוטין במה שנהוג כיום בעולם אחסון הנתונים. הטכנולוגיה הזו משתמשת באנטיפרומגנטיות (antiferromagnetism), מגנטיות לא רגילה שבה טורי מוליקולות מגנטיות מסתדרים לסירוגין במערך קטבים בכיוונים מנוגדים.

קישור לידיעה

מהי סיבית של מידע?