OLYMPUS DIGITAL CAMERAחשבו על כך שבמקום מסך המגע בסמרטפון או בטאבלט שעליו אתם מקישים, ניתן יהיה להשתמש בצמח חי על מנת לתמוך באפשרויות מגע רבות יותר.
מעבדות דיסני הצליחו לאחרונה לעשות זאת בעזרת כבל שהוכנס לאדמה שבה היה הצמח והפך את הצמח למתרגם מגע.
המערכת קרויה Botanicus Interactus ובה, בעזרת טכנולוגיה שנקראת Swept Frequency Capacitive Sensing (חישה קיבולית בסריקת תדרים), אפשר לקלוט סוגי מגע רבים יותר מאשר אנחנו רגילים במסך מגע סטנדרטי- כמו למשל ליטוף, התקרבות אצבע ועוד. פעולות אלו מתורגמות על-ידי המחשב לפעולות אשר תוכנתו מראש.
פיתוח תחום זה יאפשר בעתיד לתכנן כל מיני ממשקים אורגניים מסוגים רבים ושונים בעלי ממשק ריבוי מגע מתקדם.

 

קישור לידיעה והסבר על התהליך