CubeSats הם לוויינים קטנים או ננו-לוויינים, גודלם כגודל קובייה קטנה ומשקלם פחות משני קילוגרמים, אשר סובבים סביב כדור הארץ.
לוויינים אלו קלים ולכן המדענים יכולים לנצל טיל שיגור אחד להביא מספר לוויינים כאלו למהירות הבריחה ואז להיכנס למסלול סביב כדור הארץ. מאידך, אתם ננו-לוויינים הם חסרי הנעה עצמית ולכן כשמסתיימת משימתם, יש סיכוי שהם יהפכו לפסולת חלל, מה שעלול להפריע לפעילות לוויינים אחרים.
לאחרונה פיתח מכון מסצ’וסטס שבארצות הברית, מדחף רקטות בגודל מטבע אשר מסוגל להניע את הלוויינים הללו בעזרת חודים מיקרוסקופים הפולטים אלומות יונים בתגובה לזרם חשמלי.
בעזרת מספר מדחפים כאלו, יוכלו הננו-לוויינים לנתב את עצמם לגבהים נמוכים, להישרף באטמוספרה וכך להימנע מהפיכתם לפסולת חלל.

קישור לידיעה- Mitnews

אתר העמותה הישראלית ללוויינות זעירה