file000619957058מיקרוגל הוא מכשיר חימום אשר נמצא במטבח שלנו. הוא מורכב ממיכל אטום עשוי מתכת שבו נמצא מה שנקרא "מגנטרון" (Magnetron)- שפורפרת אלקטרונית אשר מפיקה גלים בתדר של גלי מיקרו. מיכל המתכת מונע מעבר של גלי המיקרו החוצה (מה שנקרא דליפה) על מנת שלא יגרמו נזק.

גלי המיקרו הם גלים בתדירות של כ-2.45 גיגה הרץ, יחסית גלים שנחשבים קצרים. התדירות שלהם איננה בדיוק התדירות של מוליקולות המים אשר נמצאות במזון, זאת על מנת שלא רק החלק החיצוני יתחמם אלא שהחימום יתרחש גם על החלקים הפנימיים יותר של המזון המחומם.

החימום במיקרו הינו מהיר יותר מתנור  חשמל או גז מאחר שאין צורך לחמם את הסביבה אלא החימום מתבצע ישירות על המזון.

פורסם ב טעימות מדע.מתויג , , .

השאירו תגובה

חובה