Children playingיועצים רבים ממליצים להורים לשבח את ילדיהם על פעולות מוצלחות שהם עושים במטרה להגדיל את ביטחונם העצמי, אך מחקר חדש מגלה שלא תמיד הדבר חיובי.
המחקר, אשר נעשה בהולנד, בין השאר בראשותו של אדי ברומלמן (Brummelman), מגלה כי בעוד תשבחות יכולות לעודד ולהעצים ילדים בעלי ביטחון עצמי גבוה, הן יכולות לפגוע בילדים בעלי ביטחון עצמי נמוך. הסיבה לכך, לטענתם של החוקרים, היא שילדים בעלי ביטחון עצמי נמוך יחששו בעתיד ממטלות מאתגרות בעקבות השבחים שקיבלו, זאת מחשש שיאכזבו.
החוקרים הוכיחו טענה זו על-ידי ביצוע של שלושה ניסויים- במעבדת מחקר, בבית הילדים ובמוזיאון בהולנד. הממצאים הראו שאכן ילדים בעלי ביטחון נמוך, אשר קיבלו שבחים מופרזים, נמנעו ממשימות מורכבות יותר . ממצאים אלו מראים שיש לשקול בכובד ראש הענקת שבחים ולהתאים אותם לביטחונו העצמי של הילד.

מבוסס על ידיעתה של ד"ר מרים דישון-ברקוביץ, עיתון גלילאו מ"ס 186, ע"מ 52-53.

 

קישור לידיעה-אתר researchnews

פורסם ב פסיכולוגיה, תרבות ושפה.

השאירו תגובה

חובה