OLYMPUS DIGITAL CAMERAהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כל חמש שנים צפי לגבי מה יהיה בעתיד מבחינת האוכלוסייה של מדינת ישראל. בעדכון האחרון, אשר הוצע לשנים 2010- 2035 , הועלו מספר נקודות עיקריות לגבי העתיד:
•באופן כללי אוכלוסיית ישראל בשנת 2035 תמנה כ-11.4 מיליון נפש, מאידך האוכלוסייה תהייה זקנה יותר כך שבני 65 ומעלה יהיו 1.7 מיליון מכלל האוכלוסייה וקצב הריבוי יואט.
•77% מכלל האוכלוסייה יהיו יהודים, בעוד האוכלוסייה הערבית תהייה 23% מכלל האוכלוסייה.
•שיעור הפריון של נשים בישראל, שכיום הוא עומד על 2.94, ירד ל-2.75 בשנת 2035 , נתון שהוא עדיין מאוד גבוה יחסית לשאר המדינות המפותחות.
•תוחלת החיים של גברים יהודים תעלה מ-79.7 שנים עד ל-84.8 ואילו תוחלת החיים של הנשים תעלה מ-83.3 שנים ל-89.5. הגיל החציוני יעלה אצל גברים מ-28.3 ל-30.1 ואילו אצל נשים מ-30.5 ועוד 32.4.

 

קישור לידיעה על עיקרי הדו”ח-חדשות 2

קישור לנתונים ולדו”ח המלא בלשכה המרכזית לסטטי…

פורסם ב חברה.מתויג , , .

השאירו תגובה

חובה