eeg2מדענים אמריקאים באוניברסיטת וושינגטון אשר בסיאטל הצליחו לגרום לאדם אחד לשלוט במוחו של אדם אחר בעזרת גלי המוח.
בניסוי אדם א' ישב בחדר מבודד כשהוא מחובר למתקן EEG, מתקן אשר קורא את גלי המוח האלקטרומגנטיים ואדם ב' ישב בחדר אחר כשלראשו מכשיר TMS, מכשיר אשר מחולל גלים מגנטיים אשר מסוגלים להשפיע על פעולת המוח.
אדם א' דמיין שהוא מבצע פעולה מסוימת בידו, גלי ה-EEG שלו הועברו באמצעות האינטרנט אל מתקן ה-TMS אשר גרם לאדם ב' בקצה השני לבצע את אותה פעולה מדומיינת באופן ממשי.
אפשרויות ניסוי זה פותחות פתח מעניין ליכולת תקשורת בין מוחית של אנשים בעתיד-תקשורת שיכולות להיות לה יתרונות אך גם חסרונות.

 

קישור לידיעה-אוניברסיטת וושינגטון

קצת על EEG

קצת על TMS

פורסם ב מדעי המוח.מתויג , , , .

השאירו תגובה

חובה