צוות מאוניברסיטת בן-גוריון, שכלל בין השאר את הדוקטורנטית דריה פרילוצקי,
גילה כי בעזרת מדידת עוצמת פליטת האור ניתן לדעת האם זיהום הוא וירלי או חיידקי.

האור מהווה מדד ליכולת התאים הבולעניים (פגוציטים) להיאבק בזיהומים בגוף
האדם ועל יכולת התאים לייצר רדיקלים חמצניים ועוצמתו מרמזת על סוג הזיהום שקיים
בגוף.

כך אפשר יהיה להימנע ממתן אנטיביוטיקה מיותרת שאינה יעילה מול זיהומיים
וירליים.

קישור לכתבה

מערכת החיסון- ויקיפדיה

מחקר אשר נעשה לאחרונה הדגים כי ספיגת ננו-חלקיקי פחמן שחור ממקורות כמו דלק דיזל
או דיו למדפסות גורם לתגובה דלקתית ראשונית בתאי הריאות. מעבר לכך, הננו-חלקיקים
גורמים למוות מסוים של תאי המאקרופאג’ים, תאים שאחראיים להילחם בדלקות, כך שהמצב
הדלקתי מחריף אף יותר.
מוות תאי המאקרופאג’ים אינו מוות שנקרא “אפופטוזיס” Apoptosis) – מוות תאים מתוכנן בעקבות גיל או נזק לתא (ואשר בו התא מתכווץ לתוך עצמו ומונע שפיכת חומרים בתוכו החוצה, אלא תהליך שנקרא פירוטוזיס (pyroptosis)- שבו התא מתבקע ותוכנו נשפך החוצה, מה שגורם לתגובה דלקתית משנית.
תוצאות המחקר מהימנות רק כאשר מדובר בחשיפה למינונים גבוהים מאוד של ננו-חלקיקי פחמן. מבחינה מעשית, האדם הממוצע נחשף למינונים נמוכים הרבה יותר.

הידיעה על המחקר

אפופטוזיס- מוות מתוכנן של תאים

תאי אדם הינם תאים קטנים מאוד והשיטה החדשה מצליחה לדמות, בעזרת הקפאת התאים, מולקולות על פני ובתוך התא.
היכולת להבחין בהרכב ובמיקום מולקולות על גבי התא חשוב להבנת הדרך הכימית שבה מתקשרים תאים, דרך שבה מעורבים מולקולות אלו.

קישור לידיעה

התא והמבנים הפנימיים בו

הציאנובקטריות (בעברית- כחוליות) הם חיידקים אשר נמצאים בים ואשר מבצעים
פוטוסינתיזה בדומה לצמחים. חשיבותם לסביבה גדולה מאחר שהם קולטים פחמן דו-חמצני,
משחררים חמצן ומייצרים סוכרים המהווים את בסיס מארג המזון בים.
למרות שקיימים וירוסים אשר מדביקים את הציאנובקטריה והורגים אותה, עדיין נשרדת אוכלוסייה זו ומשגשגת.
חוקרים מהטכניון גילו שהסיבה לכך היא מוטציות באיזור ספציפי בגנום (מה שנקרא “אי גנומי”) אשר מביאות ליצור חלבונים המשנים את פני השטח של החיידקים וכך מונעים מהוירוסים לחדור אליהם. מוטציות אלו מביאות לשונות גנטית בין החיידקים כך שיש חיידקים אשר עמידים לוירוסים מסוימים אך רגישים לאחרים ובשל המגוון הזה שומרת אוכלוסיית הציאנובקטריה על מספרה.

קישור לידיעה

ציאנובקטריות (כחוליות בעברית)- הסבר מויקיפדיה

הוירוסים ודרכי פעולתם