file0001092636622כיום שיטת העברת המידע השלטת בתחום האינטרנט האלחוטי היא בעזרת רשתות Wifi , רשתות המבוססות על העברת מידע בעזרת גלי רדיו ולכן סובלות מעומס ומהפרעות של רשתות אחרות.
חוקרים מאוניברסיטת פודאן בשנגחאי הצליחו לפתח טכנולוגיה אשר מסוגלת להעביר מידע בעזרת אור במקום גלי רדיו. בשיטה זו, אשר מבוססת על תקן
Li-Fi, אשר הוצג כבר לפני כשנתיים, המידע מגיע לנורת LED פשוטה, אשר מעבירה אותו לסביבה בעזרת הבהובי אור במהירות מאוד גבוהה של מיליארדי פעמים בדקה. את ההבהובים, אשר העין האנושים לא מסוגלת להבחין בהם, קולטות מצלמות מיוחדות במחשבים או במכשירים הניידים.
בניסוי שנעשה, העברת המידע היתה מהירה פי עשר לפחות מהעברת המידע בעזרת Wifi . מאידך, החיסרון הגדול של טכנולוגיה זו הוא שאור, בניגוד לגלי רדיו, לא עובד דרך קירות ולכן חייב להיות מגע קרוב וללא מכשולים בין מקור האור לבין המחשב הקולט.

 

קישור לידיעה-אתר BBC

קישור לכתבה מוקדמת בנושא-אתר הידען

קצת על טכנולוגיית wifi והחסרונות שלה

 

*הידיעה באדיבות שגיא כהן, כתב מחשבים

file0001750023438האור הוא הדבר המהיר בתבל והשגת הקפאתו יכולה להביא את המדענים לאחסן בו מידע ולאחזר אותו, מה שיכול להביא לפיתוח זיכרון קוונטי מבוסס על אור.
לאחרונה חוקרים גרמניים הצליחו ללכוד את האור לתוך גביש למשך דקה שלמה. הם הצליחו לעשות זאת בעזרת תהליך שנקרא EIT (שקיפות מושרית אלקטרומגנטית-Electromagnetically Induced Transparency) שקלטה את אלומות האור אל תוך גביש וכך הפכו קוהרנטיות אופטית לקוהרנטיות אטומית (קוהרנטיות היא מצב שבו מופעי הגלים או הפרשיהם נשארים קבועים, בין השאר כך יכולה להיגרם התאבכות בונה ולא הורסת של סיגנל).
תגלית זו פותחת את הדרך אל אחסון זיכרון קוונטי בעזרת גלי אור, אבל עדיין יש צורך להגביר את הקפאת האור לזמן ממושך יותר.

 

קישור לידיעה-אתר הידען

קישור לידיעה המקורית

מהי קוהרנטיות של גלים?

אופטוגנטיקה היא שיטה חדשה אשר בה מופעלים נוירונים במוח בעזרת אור.
תאי הנוירונים שלנו מופעלים בעזרת שינויים אלקטרו-כימיים אשר פותחות תעלות יונים בקרום התא ויוצרות זרם חשמלי אשר מכונה פוטנציאל פעולה.
פוטנציאל פעולה זה נוצר, בדרך לא טבעית, על-ידי אלקטרודות וכיום גם על-ידי אור.
השפעת האור על התא מתאפשרת בעזרת חלבונים הנקראים אופסינים (opsins) אשר מופעלים בטבע על-ידי אור ומביאים לפעילות חשמלית נוירולוגית- כמו למשל בעין.
השתלת אופסינים אלו על-פני תאים אחרים, למשל בתוך המוח, ואז באמצעות תכנותם כך שצבעים שונים של אור יפעילו אותם או ימנעו את הפעלתם, יכולים החוקרים לגרום להפעלת תאים ספציפיים במוח וללמוד עליו ועל מחלות הקשורות בו.

קישור למידע נוסף ומחקרים הקשורים לאופטוגנטיקה- אתר הידען

קישור להסבר נוסף על אופטוגנטיקה- מכון ויצמן

אם עד היום האופטיקה המוכרת לנו היתה בעזרת שימוש בעדשות ופריזמות, מצאו
בטכניון סוג אחר של אופטיקה שנגרם כתוצאה מננו-אנטנות המרכיבות חוט מפותל
אשר גורם לאור לנוע בצורה גמישה, למשל בצורה סיבובית (מה שיכול להפעיל
ננו-מנוע) או בצורה אשר משנה את זווית ואורך הגל של האור.
כתובות אינטרנט מצורפות:
קישור לידיעה