atom-with-electronsתגובות כימיות נוצרות בדרך כלל כאשר אטומים משתפים או מחליפים ביניהם אלקטרונים הנמצאים ברמת האנרגיה הגבוהה ביותר, הרמה החיצונית של האטום. מאידך כימאי מאוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה בשם מאו-שנג מיאו, מצא שבתנאים קיצוניים גם אלקטרונים מהרמות הפנימיות מסוגלים להשתתף בתגובות כימיות.
מיאו חישב תוצאה זו לגבי אטומי צזיום ופלואור, אשר בתנאים רגילים יוצרים קשרים פשוטים. חישוביו מראים שבלחץ גבוה יכולים להיווצר מולקולות אשר משתפות אלקטרונים פנימיים של אטומי היסודות הללו. שילוב זה יוצר מולקולה של צזיום חמש- פלואורי (CsF5) אשר נראית ככוכב-ים.
גילוי זה הינו מפתיע וסותר את הדעה המקובלת שהאלקטרונים ברמות הפנימיות אינם מגיבים בתגובות כימיות אם כי נדרשים מחקרים נוספים בתחום.

 

קישור לידיעה- אתר סיינטיפיק אמריקן ישראל

קצת על יצירת תרכובות

Define_atomמצב שבו אטום אחד נמצא בשני מקומות בו-זמנית, מה שקרוי בשפה הפיזיקלית סופרפוזיציה, נראה לנו כמצב בלתי אפשרי, אך התיאוריה הקוונטית תומכת במצב שכזה.
צוות פיזיקאים מאוניברסיטת בן-גוריון בראשות פרופ’ רון פולמן, ד”ר יונתן יפה ושמעון מכלוף הצליחו לגרום למצב שבו אטום נמצא בשני מקומות בו-זמנית כאשר הם נעזרים בשדה מגנטי סטטי.
במהלך הניסוי הם קיררו ענן אטומים לטמפרטורה של כ-100 ננו-קלווין, הטמפ’ הקרה ביותר אשר נצפתה במעבדה או בטבע, ואז הפעילו עליהם שדות מגנטיים סטטיים על מנת ליצור מצב של סופרפוזיציה בעזרת אפקט שטרן-גרלך.
החידוש בניסוי הזה איננו קירור האטומים לטמפ’ הנתונה או הכנסתם לסופרפוזיציה, דברים שנעשו כבר בעבר, אלא השימוש בשדות מגנטיים סטטיים לשם כך.

 

קישור לידיעה-אתר הידען

סופרפוזיציה קוונטית

על אפקט שטרן-גרלך