file000619957058מיקרוגל הוא מכשיר חימום אשר נמצא במטבח שלנו. הוא מורכב ממיכל אטום עשוי מתכת שבו נמצא מה שנקרא “מגנטרון” (Magnetron)- שפורפרת אלקטרונית אשר מפיקה גלים בתדר של גלי מיקרו. מיכל המתכת מונע מעבר של גלי המיקרו החוצה (מה שנקרא דליפה) על מנת שלא יגרמו נזק.

גלי המיקרו הם גלים בתדירות של כ-2.45 גיגה הרץ, יחסית גלים שנחשבים קצרים. התדירות שלהם איננה בדיוק התדירות של מוליקולות המים אשר נמצאות במזון, זאת על מנת שלא רק החלק החיצוני יתחמם אלא שהחימום יתרחש גם על החלקים הפנימיים יותר של המזון המחומם.

החימום במיקרו הינו מהיר יותר מתנור  חשמל או גז מאחר שאין צורך לחמם את הסביבה אלא החימום מתבצע ישירות על המזון.

מייזר (Maser) הוא ראשי תיבות של “הגברת גלי מיקרו ע”י פליטה מאולצת של קרינה” והוא קיים כבר כ-50 שנה, עוד לפני המצאת הלייזר. בניגוד ללייזר, אשר פולט אלומה מרוכזת ועוצמתית של אור, המייזר פולט אלומה מרוכזת של גלי מיקרו בעזרת גבישים כמו גביש אודם (מייזר אודם). דבר נוסף שבו המייזר שונה מהלייזר הוא שהמייזר לא היה מסוגל לפעול עד היום בטמפרטורת החדר, אלא בתנאי קיצון של לחץ וקור ולכן שימושיו היו מזעריים.
לאחרונה הצליחו חוקרים בריטיים להפעיל מייזר בעזרת גביש טרפניל המאולח בפנטאצן (פרודה אורגנית מוארכת המורכבת מאטומי פחמן ומימן) אך עדיין לא הצליחו לגרום לו לעבוד באופן רציף.
מייזר שכזה, אשר יפעל באופן רציף, יכול להועיל בהגברת רגישותם של מכשירים רפואיים, שיפור חיישנים כימיים ועוד יישומים רבים אחרים.

קישור לידיעה- אתר הידען

על לייזר ומייזר

קצת על אילוח- הוספת חומר זר בריכוז מזערי