galaxy-backgrounds-300x187גלקסיות קומפקטיות הם גלקסיות אשר התחילו להתגלות רק בעשור האחרון, מאחר שעד אז חשבו שהם כוכבים בודדים או גלקסיות מרוחקות מאוד אשר נראות ככוכב אחד.
צוות בינלאומי, בראשותו של פרופ’ ג’יי סטריידר מאוניברסיטת מישיגן, גילו גלקסיה, שלה הם קראו M60-UCD1, אשר נחשבת לגלקסיה הצפופה ביותר שהתגלתה עד היום- פי 15,000 יותר צפופה מאזור הכוכבים שבו נמצא כדור הארץ בגלקסיית שביל החלב.
הגלקסיה הננסית הקומפקטית שהתגלתה, הינה חלק מצביר גלקסיות אשר נקרא “צביר הבתולה”, צביר אשר נמצא 54 מיליון שנות אור מגלקסיית שביל החלב. הגלקסיה החדשה התגלתה בעזרת טלסקופ החלל “האבל”, אשר גם איתר במרכזה מקור קרינת X, כנראה חור שחור לפי סברת החוקרים.

 

קישור לידיעה-אתר הידען

Galaxyzoo- אתר אשר מרכז את כל הגלקסיות שהתגלו

הסטה לאדום היא מצב שבו כל סקלת הספקטרום של האור נדחקת לכיוון הקצה האדום ומתרחקת מהקצה הכחול. הדבר אומר שגלי האור חוו התרחבות במסעם אלינו (משמע, גדילה באורך הגל).

ההיסט לאדום הוא סוג תוצר של תופעת דופלר (שבה גלים של גוף נע נעשים צפופים יותר כשהגוף נע לעברנו ורחוקים יותר, מרווחים יותר, כשהגוף מתרחק מאיתנו)- לכן “מוסט לאדום” אומר שהגוף מתרחק מאיתנו ו”מוסט לכחול”, שהגוף מתקרב אלינו (כמו למשל גלקסיית אנדרומדה שמתקרבת אלינו ותתאחה עם גלקסיית שביל החלב עוד כ-6 מיליארד שנה בערך).

התיאוריה הקוסמולוגית המודרנית טוענת שגלקסיות גדלות בעקבות כך שהם בולעות גלקסיות אחרות. עד היום צפו האסטרונומים בגלקסיות גדולות הבולעות גלקסיות קטנות מהם, אך לא בבליעה של גלקסיות ננסיות.
לאחרונה הבחין טלסקופ החלל סובארו שבהוואי שגם גלקסיות קטנות בולעות גלקסיות קטנות מהם- הם צילם צילומים של גלקסיית NGC 4449 , שהיא גלקסיה ננסית אשר מרוחקת מאיתנו כ-12.5 מיליוני שנות אור, בולעת גלקסיה קטנה ממנה. גלקסיה זו דומה מאוד בממדיה לענן המגלני הגדול שהוא אחת מגלקסיות הלווין של שביל החלב.

קישור לידיעה

על גלקסיות לולניות, אליפטיות, ננסיות ועוד

החור השחור הגדול הידוע עד לאחרונה היה החור השחור שבמרכז גלקסיית M87 שמסתו 6.3 מיליארד מסות שמש.
לאחרונה התגלו שני חורים שחורים במרכזן של שתי גלקסיות המרוחקות מעל ל-300 מיליון שנות אור מכדור הארץ שכל אחת מהן בעלת מסה של 10 מיליארד שמשות.
חור שחור הוא צורה דחוסה של חומר אשר מייצר כוחות כבידה גדולים מאוד שהאפילו האור אינו מסוגל לברוח מהם (ולכן “חור שחור”). חור שחור נמצא ברבות ממרכזי הגלקסיות, אם לא בכולן. חור שחור קטן בגודל מסת השמש שלנו יכול להיגרם לאחר סופרנובה, אך היווצרות חורים שחורים מאסיביים שכאלו הם תוצאה של מיזוג מספר חורים שחורים או לכידת כמות גדולה של כוכבים וגז בתוך החור השחור.
החוקרים סבורים שהחורים השחורים שהתגלו הם השרידים של גלקסיות בהירות קדומות שקרויות קווזרים, אשר אכלסו את היקום המוקדם.

אל הידיעה של אוניברסיטת ברקלי

מהו חור שחור?