מחשבי על משמשים כיום ליישומים אשר דורשים כוח מיחשוב חזק כמו ניתוחים אנליטיים, בניית מודלים, סימולציות מורכבות לצרכים מדעיים, ביצוע פעולות על מאגרי נתונים גדולים ועוד.
TOP500 היא רשימת דירוג של המחשבים החזקים בעולם אשר מתפרסמת מידי שלושה חודשים על ידי גוף מחקר בלתי תלוי הכולל מדענים גרמניים ואמריקאים.
המחשב החזק כיום בעולם הוא Q BLUE Gene/ שכינויו “סקוייה” מתוצרת IBM. כוח המיחשוב שלו הוא 16.32 פטה-פלופס (כשכל פטה-פלופס הוא קוודריליון פעולות חישוב מתמטי בשנייה. הוא מותקן במעבדה הלאומית האמריקאית על שם לורנס ליברמור.

על פרויקט top500

כמה זה פטה-פלופס?