file000129675564המדענים מחפשים תשובה לשאלה מדוע לפני מיליארדי שנים היו בכדור הארץ תנאים נוחים להיווצרות של חיים ואילו כיום הם אינם.
מחקר אמריקאי חדש אשר בוצע באוניברסיטת דרום פלורידה בראשותו של פרופ’ מתיו פאסק, ביצע תיעוד של קיום הזרחן באבנים מעידן האדן ומעידן הארכאיקון, לפני כ-3.5 מיליארד שנים, והראה שהזרחן היה נפוץ מאוד בתקופה הזו. המדענים סבורים שאותו זרחן הגיע לכדור הארץ בתוך בעזרת מטאוריטים, כשהוא עטוף במינרליים.
זרחן זה יכול היה להיכנס כמרכיב לתרכובות אורגניות ולספק האנרגיה הדרושה לשם יצירת מוליקולות שיצרו את החיים על פני כדור הארץ.

 

קישור לידיעה- אתר sciencedaily

מהו הזרחן?

התשובה היא בתוך גלעין כדור הארץ.
טכניקה חדשה לניתוח איזוטופים שהומצאה על-ידי מדעני אונ’ בריסטול גילתה שסלעים בני 4 מיליארדי שנה שנמצאו בגרינלנד חסרות מתכות כמעט לגמרי.
ממצא זה תומך בהשערה שטוענת שבעת היווצרותו של כדור הארץ, המתכות הכבדות שעליו, כמו זהב ופלטינה, שקעו לגלעין כדור הארץ, כך שבתקופת הסלעים שנסקרו, פני כדור הארץ היו ריקים ממתכות כבדות.
לאחר כ-200 מיליון שנה מהיווצרות כדור הארץ, מטר של מטאוריטים נושאי מתכות כבדות הפציץ את הקרום והגיע אל מעטפת כדור הארץ, וזהו המקור למתכות הכבדות שמוצאים כיום במכרות.

להודעת החוקרים על המחקר

חוקרים העובדים בשיתוף פעולה עם נאס”א גילו שמטאוריטים מכילים כמות גדולה של
בסיסים אשר משמשים כאבני בניין של ה-DNA. המחקר מספק תימוכין לתיאוריה
שרכיבי ה-DNA לא נוצרו בכדור הארץ אלא הועברו אליו על-ידי מטאוריטים וכוכבי
שביט שהתנגשו בו.
נמצאו אדנין וגואנין- שניים מבסיסי הנוקליאוטידים של ה-DNA.
כמו כן התגלו מוליקולות אנלוגיות למוליקולות אשר קשורות לבסיסים
הנוקליאוטידים ב-DNA, מוליקולות שלא יכלו, לדעת החוקרים, להיווצר על פני
כדור הארץ.

הידיעה על המחקר

קצת על מרכיבי ה-DNA