OLYMPUS DIGITAL CAMERAמהנדסים מאוניברסיטת יוטה הצליחו ליצור חומר אורגני אשר מוליך חשמל לאורך השפות שלו ומבודד בחלקו הפנימי (מה שקרוי “מבודד טופולוגי אורגני”).
חומר שכזה יכול לפתוח תחום מחקר חדש בהנדסת חומרים אורגנית.
בחומר שכזה האלקטרונים נעים במהירות עצומה לאורך השפות אך נתקלים בהתנגדות חזקה כאשר הם מנסים לחדור לתוך החומר.
בנוסף הצליחו החוקרים להתקדם לכיוון העברת מידע גם באמצעות הספינים של האלקטרונים, אשר יכולים להיות במצב “למעלה” או במצב “למטה” (תחום שנחקר במסגרת מדע הספינטרוניקה והמחשוב הקוונטי)- מה שיכול לפתוח תחום חדש בזיכרון המיחשובי.

 

 

קישור לידיעה-אוניברסיטת יוטה

מהי ספינטרוניקה?

הספינטרוניקה מוגדרת כמדע אשר משתמש לא רק במטען האלקטרון אלא גם במגנטיות שלו- הספין. ההתבססות על שדות מגנטיים של האלקטרונים אפשרה לייצר קורא דיסקים ולהגדיל את הקיבולת שלהם פי אלף ויותר.בהמשך נוצרו זכרונות מגנטיים שנקראים M-RAM האמורים להחליף את ה-RAM.
השילוב של הספינטרוניקה עם הננוטכנולוגיה יביא לייצור של מחשבים קוונטים אשר ימשיכו ואף יפרצו את גבולות חוק מור (האומר שעוצמתם של מעבדים מוכפלת כל שנה וחצי).

קישור לידיעה- אתר הידען

הרצאה על הספינטרוניקה- youtube