משקפיים מיוחדות אשר מתמירות נוף ויזואלי לצלילים מסייעות לעיוורים מלידה לאתר אנשים, לזהות חפצים מורכבים ואף לקרוא.
העיבוד המוחי של הצלילים הקביל לאופן העיבוד המוחי של רשמים ויזואליים אצל אנשים שרואים- מסלול ראשון אשר מזהה ומעבד צורה וצבע של חפצים ומסלול שני אשר מעבד מידע לגבי מיקומם ומעריך את אופן התנועה לעברם.
מאחר שהעיבוד המוחי של הצלילים אצל העיוורים מלידה פעל באותם מסלולים של הרואים, אפשר להסיק שהמוח אינו מכונה חושית, אלא מכונה שנועדה לבצע משימות, ללא קשר לחושים.

קישור לידיעה

מערכת הראייה במוח