IMG_2527סכנות העישון ברורות לכולם וחוקרים רבים אינם מבינים מדוע ישנם אנשים שממשיכים לעשן בכל זאת.
מחקר אחרון, אשר נעשה בשיתוף פעולה של ד”ר אייל ארט מהאוניברסיטה העברית ופרופ’ אלדד יחיעם מהטכניון, מצא שהסיבה לכך שמעשנים ממשיכים לעשן היא לאו דווקא בגלל נטייה לקחת סיכונים, כפי שנמצא במחקרים אחרים, אלא בגלל חוסר יכולת לדחות סיפוקים או לעמוד בפיתוי של רווח מידי.
במחקר ערכו החוקרים ניסוי, שבו הראו שהמעשנים נטו להעדיף פעולה מתגמלת מידית אשר תגרום להם נזק בטווח הארוך על פני פעולה פחות מפתה אשר תשתלם להם בעתיד.
המחקר בעצם מבדיל את המעשנים מהלא מעשנים בכך שיש למעשנים נטייה מוגברת להתמקד ברווח מיידי ולא באהבת הסיכון, בניגוד למה שהראו חלק מהמחקרים הקודמים בתחום.

 

קישור לידיעה

קצת על השפעות בריאותיות של עישון סיגריות

אין עוררין על כך שאם מעשנת או אב מעשן ליד האם כאשר היא בהריון אינם בריאים לעובר. מאידך מחקר חדש מגלה שגם כאשר האב או האם מעשנים לפני תחילת הריון האם, הם יכולים להזיק לעובר שהפרייתו עדיין לא התקיימה.
כבר במחקרים קודמים נמצא שבתאי זרע של מעשנים ישנם נזקים של פגיעה ב-DNA. במחקר זה נבדק ההבדל בין אם או אב מעשנים לגבי סוגי השברים ב-DNA, כאשר נבדק היחס בין שברים חד-גדיליים (שבהם פגום רק סליל DNA  אחד) ושברים דו-גדיליים (שבהם פגומים שני סלילי ה-DNA ואז יותר קשה לתקן את הנזק).
המחקר גילה שעישון האימהות השפיע על אחוז השברים הדו-גדיליים ואילו עישון האבות הגדיל גם את אחוז השברים החד-גדיליים וגם את אחוז השברים הדו-גדיליים. הפגיעה ב-DNA יכולה להיווצר בעזרת מנגנונים שונים כמו שינויים אפיגנטיים (למשל מתילציה) אשר משפיעים על התבטאות הגנים בעובר.

מבוסס על כתבתה של דינה וולדרסקי-באום, עיתון גלילאו מס’ 170, ע”מ 66-67.

קישור לידיעה- ifeel

מאמר המרכז את נזקי העישון