file0001644697412עונות השנה לא נגרמות בגלל מרחק כדור הארץ מהשמש, אלא בעקבות הטיית ציר כדור הארץ- הטיה של 23.5 מעלות ביחס למישור המילקה (מישור ההקפה של כוכבי הלכת את השמש).

זווית זו גורמת לכך שבכל יום ויום, עם התקדמות ההקפה של כדור הארץ את השמש, הזווית בין האופק (משמע הצופה) לבין השמש משתנה. שטף קרינת השמש אשר מגיעה אל פני שטח כדור הארץ משתנה וכך אורך היום משתנה כתלות בזווית.

מעבר לאורך היום, עונות השנה נוצרות בגלל ההטיה הזו של כדור הארץ מאחר שאור השמש מגיע לאיזורים שונים בעוצמות שונות במהלך הקפה אחת. לכן כאשר הקוטב הצפוני מצביע לעבר השמש, משמע אור השמש נופל עליו בזווית ישרה יותר, החלק הזה של כדור הארץ חווה את עונת הקיץ ואילו החלק השני, בו הזווית פחות ישרה, חווה את תקופת החורף. כאשר כדור הארץ ממשיך להסתובב, הדבר מתהפך.

האיזורים בקו המשווה מקבלים כמות כמעט שווה של שמש וכן מזג האוויר שם די קבוע. מאידך איזורים אלו מושפעים גם מחגורת הגשם הטרופי ולכן הם גשומים.

חשוב לציין שמידות החום מושפעות גם מגורמים אחרים כמו זרמי האוקיינוסים ורוחות ולכן אירופה וקנדה שונים ממזג האוויר שלהם למרות שהן פחות או יותר באותם קווי רוחב.