file6881254257857החלקיקים שהיו מוכרים לנו עד היום, כמו הפרוטונים והנייטרונים, נמצאו מורכבים רק משלושה קווארקים.
לאחרונה התברר שמאיצי חלקיקים, אשר נמצאים בסין וביפן, יצרו בעת מפגש בין חומר ואנטי חומר חלקיק אשר מורכב מארבעה קווארקים, מספר אשר שונה ממספר הקווארקים אשר מרכיבים את החלקיקים שהיה ידוע עד היום.
שמו של החלקיק החדש הוא בינתיים (Z_c(3900, והסברה שהיא אכן מורכב מארבעה קווארקים צריכה להיבדק כיוון שאפשר שפשוט מדובר בשני חלקיקים שכל אחד מהם מורכב משני קווארקים.

 

קישור לידיעה-אתר הידען

קישור לידיעה-אתר newscientist

על חלקיק ה- (Z_c(3900