חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד קטלגו אילו חלקים מהקוד הגנטי של חיידק
ה- Caulobacter crescentus הם חיוניים לשרידותו ומצאו שרק 12% מהקוד הגנטי שלו עונה להגדרה הזו. החוקרים פיתחו שיטה אשר מזהה את מרכיבי ה-DNA  החיוניים לשרידה וגילו שמדובר לא רק
בגנים מקודדי חלבונים אלא גם ב-DNA  רגולטורי וב-DNA שתפקודו אינו ידוע
עדיין.

קישור לידיעה

חיידק ה- Caulobacter crescentus