file000590857181הורמון האוקסיטוצין (Oxytocin), או בשמו האחר "הורמון האהבה", הוא הורמון אשר מופרש בזמן הלידה על מנת להמריץ את האם לטפל בתינוקה, וגם בזמני אורגזמה והתאהבות. מחקרים אחרונים גילו ששאיפת ההורמון בצורת תרסיס מגדילה את אמון האדם בסביבתו, בעצם עושה אותו תמים יותר.
מחקר אחרון, אשר נעשה באוניברסיטה העברית בראשותו של פרופ' אייל וינטר, מצא שתרסיס אוקסיטוצין גם גרם לאנשים לאבד מיכולתם לזהות שקרים והונאות.
במחקר היו שתי קבוצות, אחת רוססה בהורמון ואחת לא. התברר שהקבוצה שרוססה הצליחו פחות מהקבוצה שלא רוססה, באיתור אדם משקר על סמך הבעות פניו ושפת גופו.
מסקנת מחקר זו היא שמעבר לתכונות הקודמות שגילו על האוקסיטוצין, הוא גם מקשה על איתור אדם שמשקר ולכן לעיתים קל יותר לאדם שבו התאהבו לנצל את המתאהב.

 

קישור לידיעה- אתר האוניברסיטה העברית

מה קורה לנו כאשר אנחנו מתאהבים?